Survey

Surveyarbetet är grunden för de flesta skylttillverknings- och montagearbeten.
Vi ombesörjer fotografering och mätning av fastigheter, lokaler, väggar, fönster.
Ja kort sagt alla skyltbara ytor som våra kunder önskar.
Och lämnar vidare underlag för beräkning och tillverkning av skyltar och montagearbeten.