Survey

Survey

Surveyarbetet är grunden för de flesta skylttillverknings- och montagearbeten.

Vi ombesörjer fotografering och mätning av fastigheter, lokaler, väggar & fönster. 

Ja kort sagt alla skyltbara ytor som våra kunder önskar.

Och lämnar vidare underlag för beräkning och tillverkning av skyltar och montagearbeten.